הרשמת חברים
ט' ניסן התשע"ה
שלום, אורח
שם משתמש: סיסמה: זכור אותי
 • עמוד:
 • 1
 • 2

נושא: ורחל יפת תואר ויפת מראה ועיני לאה רכות

ורחל יפת תואר ויפת מראה ועיני לאה רכות 30 ספט 2007 04:29 #3668

 • מירי1
 • מירי1's Avatar
 • מנותק
 • משתמש פלטינום
 • Posts: 5466
 • פעילות: 0
הלכות ראש חודש ה':

ממשיך רבי נתן זצ"ל:
וזה בחינת יעקב לאה ורחל.
רחל זה בחינת תורה שבעל פה.
לאה זה בחינת תפילה.
יעקב זה בחינת כלליות התורה.תורה שבכתב.
תורה שבכתב ותורה שבעל פה הם בחינת איש ואישה בחינת יעקב ורחל.
ועיקר התפילה שעושים מתורה הוא ע"י תורה שבעל פה שהיא בחינת חידושים הנמשכים מיג' מדות..ששורשם יג' תיקוני דיקנא קדישא.וע"י זה דייקא יודעים לעשות מתורות תפילות.
ועל כם רחל ולאה אחת נחשבות.
ויעקב שהוא יסוד התורה בחינת תורה שבכתב היה כל עבודתו ברחל שהוא בחינת תורה שבעל פה.ואי אפשר להוליד שום עבודה ומצוות ומעשים טובים שבכתב כי אם תורה שבעל פה.
ועל כם היה כל עבודת יעקב ברחל.אבל באמת אי אפשר לזכות לקיום התורה והמצוות בשלימות שהם בחינת יעקב ורחל כי אם ע"י תפילה ותחנונים. בחינת לאה.

אמשיך..
<br><br>המודעה נערכה ע"י: מירי1, ב: 2007/09/30 00:51
אין כתיבה אנונימית בפורום, עליך להתחבר.

תגובה:ורחל יפת תואר ויפת מראה ועיני לאה רכות 30 ספט 2007 04:55 #3671

מיכלי
אם הבנתי נכון - הם שלושתם משלימים זה את זה.
תורה שבע"פ - רחל
תורה שבכתב - יעקב
ותפילה - לאה ?
אין כתיבה אנונימית בפורום, עליך להתחבר.

תגובה:ורחל יפת תואר ויפת מראה ועיני לאה רכות 30 ספט 2007 05:02 #3675

 • מירי1
 • מירי1's Avatar
 • מנותק
 • משתמש פלטינום
 • Posts: 5466
 • פעילות: 0
ממשיכה:

ואי אפשר לזכות לקיום התורה בשלימות אלא ע"י תפילה בחינת לאה.מאחר ותפילה ותורה תלויים זה בזה.
אי אפשר לזכות לתורה כי אם ע"י תפילה.ואי אפשר לזכות לתפילה כי אם ע"י תורה.כי צריכים לעשות מתורה תפילה.ועל כן צריכים ללמוד תורה כדי לדעת על מה להתפלל ולעשות מתורה תפילה.אבל גם לזכות ללמוד תורה צריכים תפילה.
ועל כן אפילו יעקב אבינו עליו השלום לא עמד על הדבר וסבר שבהכרח צריך להתדבק תחילה ברחל בחינת תורה שבעל פה.וגם כי לאה עלמא באתכסייא.ורחל היא בחינת עלמא דאתגליא.
כי מעלת חידושים בתורה הכל רואים,וחביב בעיני כל העולם מחמת שיש בהם חוכמה ושכל גדול הנגלה לעין כל.וחכמה ושכל חשוב וחביב בעיני כל כי החוכמה תחייה,אבל לאה שהיא בחינת תפילה היא בחינת עלמא דאתכסייא.כי חשיבות ומעלת התפילה סתום ונעלם מעין כל.כי תפילה היא רק בחינת אמונה ואי אפשר להבין ענין התפילה בשום שכל.
וזה בחינת ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה ועיני לאה רכות .כי יופי והידור התורה שבעל פה הכל רואים וחשוב בעיני כל.אבל ועיני לאה רכות שהיתה בוכה תמיד שלא תיפול בחלקו של עשו.שזה בחינת התפילות שמתפללים תמיד לה' להנצל מיצר הרע וחיילותיו שהוא הס"מ שרו של עשו.
אין כתיבה אנונימית בפורום, עליך להתחבר.

תגובה:ורחל יפת תואר ויפת מראה ועיני לאה רכות 30 ספט 2007 05:11 #3676

 • מירי1
 • מירי1's Avatar
 • מנותק
 • משתמש פלטינום
 • Posts: 5466
 • פעילות: 0
הבנת יפה מאוד אור הולך ומתגבר יקרה ואהובה.
אני ממשיכה:

ולאה היתה בוכה שלא תיפול בחלקו של עשו.והיתה בוכה כל כך שהיו עיניה רכות.וזה רמז על כנסת ישראל שכל אחד צריך לבכות כמו לאה שלא יפול בחלקו של הס"מ חס ושלום שהוא בחינת עשו,אבל מעלת תפילה זו אין הכל רואים.כי הוא בחינת עלמא דאתכסייא,כי סוד התפילה גבוה וסתום ונעלם מאוד.ועל כם אפילו אנשים כשרים לא רצים אחרי תפילה.ואדרבא יש שמזלזלים בה.כי תפילה היא בחינת דברים העומדים ברומו של עולם.
ואפילו יעקב אבינו לא עמד על הדבר הנ"ל ועבד ברחל דייקא.
ולבן הארמי ברמאותו הגדולה רצה להטעות את יעקב ולהחליף לו לאה ברחל.כי לבן לא ידע כלל מעלת תפילה.כי בודאי זלזל בתפילה לגמרי,ועל כן חשב שאין בלאה שום חשיבות כלל וסבר שהטעה ורימה את יעקב מאוד במה שהחליף לו לאה ברחל.
אבל באמת הכל מאת ה' היתה כי מאוד עמקו מחשבותיו יתברך ובאמת הכל היה לטובה גדולה כי רחל הצדקת מסרה סימנים לאחותה לאה שלא תתבייש.כי יעקב מסר סימנים לרחל,זה בחינת הסימנים של התורה.כי צריכים לעשות סימנים בתורה שלא תשכח ושלא תתחלף שלא לגלות פנים בתורה שלא כהלכה.וכל הסימנים הם בבחינת תורה שבעל פה בחינת רחל.
אין כתיבה אנונימית בפורום, עליך להתחבר.

תגובה:ורחל יפת תואר ויפת מראה ועיני לאה רכות 30 ספט 2007 05:24 #3677

 • מירי1
 • מירי1's Avatar
 • מנותק
 • משתמש פלטינום
 • Posts: 5466
 • פעילות: 0
אבל רחל שהיא בחינת תורה שבעל פה מסרה כל הסימנים לאחותה לאה שהיא בחינת תפילה ומלמדת אותה איך לדבר עם יעקב שהוא כלל התורה.ואיך לעשות מתורה תפילה.ואזי באמת נכללים לאה ואחל יחד.כי תורה שבעל פה ותפילה שנהם בחינת אחת.ושנהם מתחברים עם יעקב שהוא יסןד כלל התורה והכל כדי להוליד יב' שבטי יה' שיש בהם מ"ט אותיות כנגד מ"ט שערי תשובה שזה בחינת תהלים.
ובאמת אין יודעים מהיכן ההתחלה ,תורה או תפילה.ולכם צריכים להתחיל משנהם דהיינו גם ללמוד גם להתפלל.ואזי אעפ"י שבתחילה אינו יודע היטב סדר תפילה ואיך לעשות מתורה תפילה אעפ"כ ה' מרחם ומאיר עיניו ומוסר סימנים ודרכי תורה לפי בחינתו.
וזה סוד מה שבתחילה רחל שהיא התורה שבעל פה מסרה את הסימנים של התורה(יעקב) ללאה,שהיא התפילה ועל כן עיקר ההולדה ע"י לאה שילדה ששה שבטים.כי עיקר תולדות של צדיקים מעשים טובים,והם ע"י תפילה שהיא בחינת לאה עלמא דאיתכסייא.וגם כל ההולדה של רחל היה רק בזכות שמסרה סימנים לאחותה.היינו כל הולדת צדיקים שמולידין מעשים טובים ע"י התורה שזה העיקר כי לא המדרש הוא העיקר.עיקר ההולדה הוא רק ע"י שמסרה הסימנים ללאה שהיא תפילה היינו שע"י שגם כל הלימוד התורה שבעל פה בחינת רחל ,הכל בשביל לזכות לעשות מתורה תפילה.
כי עיקר זכות הצדיקים השלמים שזוכים למצוות ומעשים טובים וזוכין להנצל מיצר הרע וחילותיו העיקר ע"י תפילה שמתפללים לה' לזכות לקיים התורה.
אין כתיבה אנונימית בפורום, עליך להתחבר.

תגובה:ורחל יפת תואר ויפת מראה ועיני לאה רכות 30 ספט 2007 05:30 #3679

מקסים. מרגש.
כמה חשובה התפילה.
מרחיקה את עשיו הרשע.... את היצר הרע....
אין כתיבה אנונימית בפורום, עליך להתחבר.
 • עמוד:
 • 1
 • 2
מבקרים: לבהדברים
העמוד נוצר ב: 0.643 שניות
Powered by Kunena